Print deze pagina

Evangelisatie & Zending


Z E N D I N G S W E R K G R O E P

Welkom op het gedeelte van de VBG-website met informatie over onze zendingswerkers.

Vanuit de VBG zijn diverse zendingswerkers uitgezonden. Vanwege de huisvesting van enkele zendingsorganisaties is er een nauwe band met de zending waardoor met regelmaat jongeren op stage
of zomeractie gaan.

k e n n i s m a k i n g

Dit gedeelte is een manier voor u, gemeentelid of gast, om (nader) kennis te maken met onze zendelingen en hun werk. Dit om inzicht in het zendingswerk van de gemeente te krijgen, en om de band met de werkers te versterken.

z e n d e l i n g e n

We hebben als gemeente zendelingen uitgezonden naar het buitenland. Deze mensen gaan voor
lange tijd een commitment aan. Daarnaast gaan er regelmatig jongeren op pad als kortverbander.
Zij gaan voor een 1/2 tot 2 jaar het zendingsveld in. Een deel van onze zendelingen zit gewoon in
Emmeloord, we noemen hen thuiszendelingen.

We zijn in Emmeloord gezegend met de
vestiging van de landelijke kantoren van enkele
zendingsorganisaties.

Het werk van de thuiszendelingen vindt plaats
in en vanuit dat kantoor en zij hebben zich
aangesloten bij onze gemeente.

Sommigen van hen hebben elders een
thuisgemeente die hen uitgezonden heeft en
ook ondersteunt. Van anderen zijn wij de enige
thuisgemeente. Weer anderen hebben zich niet
bij onze gemeente aangesloten, maar komen
wel regelmatig in onze diensten.

Voor ons als gemeente is het een geweldig voorrecht en een vreugde om, door de verbondenheid
met onze zendelingen, deel te mogen hebben aan het wereldwijde zendingswerk.

w a t   u   k u n t   d o e n

De werkers kunnen dit werk niet alleen. Ze hebben steun nodig. De één kan voor hen bidden, de
ander kan hen financieel ondersteunen en weer een ander kan hen steunen door vriendschap,
advies, pastoraat of een brief.

We hopen dat deze informatie mag bijdragen in onze betrokkenheid en in ons "één van ziel
meestrijden (met de zendelingen) voor het geloof aan het evangelie" (Filipp. 1:27).

Met vriendelijke groet,

Lydia Bakker (voorzitter Zendingswerkgroep)


C O N T A C T

Lydia Bakker
Email: zendingswerkgroep@vbg-emmeloord.nlVorige pagina: Kairos Cursus
Next page: Kortverbanders