Print deze pagina

Wie zijn wij?Baptistengemeenten bestaan wereldwijd en horen bij de Protestants-evangelische kerkgenootschappen.


Persoonlijke bekering
Er wordt nadruk gelegd op het belang van persoonlijke bekering tot Jezus Christus
en het leven vanuit een persoonlijke relatie met God.


Doop
Wanneer iemand Jezus Christus heeft aanvaard als Redder en Heer volgt daarop
de doop door onderdompeling en het verder groeien in geloof en gehoorzaamheid
aan de wil van God.


Richtsnoer
Het enige richtsnoer voor geloof en leven is de Bijbel, die wij aanvaarden als
geïnspireerd en gezaghebbend Woord van God.


ABC

VBG 'de Fontein' maakt deel uit van de Alliantie van Baptisten en Cama-gemeente.

Doel en missie

Over de diensten

ANBI


Vorige pagina: Home
Next page: Doel, missie en visie