Print deze pagina

Vluchtelingenwerk in de FonteinV L U C H T E L I N G E N

Vlakbij Luttelgeest ligt een bungalowpark. Vroeger was dit een vakantiepark. Nu al jaren een ‘multicultureel dorp’, met ongeveer 1000 inwoners: Vluchtelingen van over de hele wereld, vooral uit landen waar u, jij en ik liever niet komen. Maar hier kun je gewoon bij ze op bezoek! Wel even je ID meenemen….  


K E R K E N   I N   D E   R E G I O


… bundelen hun krachten ten dienste van vluchtelingen. Er is onderling contact, zodat we als
kerken geen dubbel werk doen, maar elkaar aanvullen en versterken in deze missie. Deze
samenwerking krijgt een adres in “Werkgroep Kerk & Vluchteling Noordoostpolder/Urk”.


D E   R E D E N

Leviticus 19 vermeldt dat wij de vreemdeling evenveel respect verschuldigd zijn als onze eigen
volksgenoten. Jacobus zegt dat oprechte godsdienst gestalte krijgt in het omzien naar mensen
die tegen wil en dank familie verloren hebben. Dat zijn er niet weinige onder de vluchtelingen.


D E   F O N T E I N

… wil omzien naar mensen in nood, maar ook het Beste Nieuws uitdragen aan alle volken!
Buitenkansje misschien…?! Als Fontein willen we familie zijn voor deze mensen en onderwijs
aangaande het christelijk geloof aanbieden. Dit laatste kan bijvoorbeeld door hen vervoer en
vertaling aan te bieden op zondag.


H O U S E   O F   J O Y

Sinds 2013 is er een servicecentrum van de gezamenlijke kerken geopend vlakbij
het AZC onder de naam House of Joy. Hier worden verschillende activiteiten voor asielzoekers
aangeboden. Denk daarbij aan vrouwenochtenden, Nederlandse les, kinderclub en Bijbelstudiegroepen.

Bij één daarvan zijn enkele gemeenteleden van de Fontein betrokken. Door het werk wat onder de
asielzoekers wordt gedaan ontstaan er meer contacten en komen er ook meer mensen op zondag
naar één van de kerken in de Noordoostpolder.

Vanuit onze gemeente zijn er mensen die vluchtelingen halen en brengen op zondagmorgen voor
de dienst. Ook zijn er regelmatig internationale diensten waar vluchtelingen naartoe gaan.
Probleem is dat er op zaterdag en zondag geen openbaar vervoer is van en naar Luttelgeest, dus
men is afhankelijk van mensen die willen rijden.

Het vluchtelingenwerk ziet ook een nieuwe trend ontstaan als gevolg van het kabinetsbeleid.
Er zijn vluchtelingen die geen status krijgen, die wachten op een nieuwe procedure maar niet
worden opgevangen in een AZC, zij worden steeds meer opgevangen door particulieren.


C O N T A C T

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zich inzetten voor vluchtelingen, neem contact op!

Ineke den Engelse-van Gelder
Emailadres: vluchtelingenwerk@vbg-emmeloord.nl