Print deze pagina

Samenkomsten

Fontein Voorkant

Z O N D A G S E   D I E N S T E N

In de ochtenddiensten
wordt tijd genomen voor samenzang, mededelingen,
gebed en prediking.

Aanvang van de ochtenddiensten is 09:30 uur.

Aanvang van de avonddiensten is 19:00 uur, tenzij anders aangegeven.
[zondagse diensten]

K O P J E   K O F F I E

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken,
bekenden te ontmoeten en nieuwe mensen te leren kennen.


C R È C H E

Tijdens de ochtenddienst is er crèche voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
De indeling van de groepen is:
Groep 1: kinderen van 0    -  1½ jaar
Groep 2: kinderen van 1½ -  3 jaar
Groep 3: kinderen van 3    -  4 jaar
[crèche]


K I N D E R D I E N S T

Bijna iedere zondagmorgen krijgen alle kinderen van de basisschool de gelegenheid
onze kinderdienst te bezoeken. De kinderen zijn vanaf 9.15 van harte welkom in hun
eigen lokaal.
[kinderdienst]


A S I E L Z O E K E R S

Speciaal voor asielzoekers en andere buitenlandse gasten vindt er tijdens de
ochtenddienst simultaanvertaling plaats in het engels.


C O L L E C T E S

Er zijn 2 collectes: de eerste collecte is altijd voor de gemeente algemeen.
Het doel voor de tweede collecte wordt elke week bij de zondagse dienst en
op het mededelingenblad vermeld.

U kunt nu ook via uw telefoon uw collecte betalen, met de GIVT app.


P A R K E R E N

Voor de parkeergelegenheid, check deze pagina.
[parkeren]


P R E K E N   T E R U G L U I S T E R E N  &  K I J K E N
  

U kunt live, op zondagmorgen, maar ook achteraf de preken bekijken via Livestream.

De preken kunt u ook terugluisteren via MP3.
[terugluisteren/-kijken]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W i e   z i j n   w i j ?

M i s s i e   e n   v i s i e

O r g a n o g r a m

O v e r   d e   d i e n s t e n

W a t   g e l o v e n   w i j


Vorige pagina: Wat geloven wij
Next page: Zondagse diensten