Print deze pagina

Over de samenkomsten

Fontein Voorkant

Z O N D A G S E   D I E N S T E N

In de ochtenddiensten
wordt tijd genomen voor samenzang, mededelingen,
gebed en prediking.

Aanvang van de ochtenddiensten is 09:30 uur.

Aanvang van de avonddiensten is 19:00 uur, tenzij anders aangegeven.
[zondagse diensten]

K O P J E   K O F F I E

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken,
bekenden te ontmoeten en nieuwe mensen te leren kennen.


C R È C H E

Tijdens de ochtenddienst is er crèche voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
De indeling van de groepen is:
Groep 1: kinderen van 0    -  1½ jaar
Groep 2: kinderen van 1½ -  3 jaar
Groep 3: kinderen van 3    -  4 jaar
[crèche]


K I N D E R D I E N S T

Bijna iedere zondagmorgen krijgen alle kinderen van de basisschool de gelegenheid
onze kinderdienst te bezoeken. De kinderen zijn vanaf 9.15 van harte welkom in hun
eigen lokaal.

Wij sparen in de kinderdienst voor
Welcome Home Ministries Africa

[kinderdienst]


A S I E L Z O E K E R S

Speciaal voor asielzoekers en andere buitenlandse gasten vindt er tijdens de
ochtenddienst simultaanvertaling plaats in het engels.


C O L L E C T E S

Er zijn 2 collectes: de eerste collecte is altijd voor de gemeente algemeen. Het doel voor de tweede collecte wordt elke week op het mededelingenblad vermeld.

U kunt nu ook via uw telefoon uw collecte betalen, met de GIVT app.


P A R K E R E N

Voor de parkeergelegenheid, check deze pagina.
[parkeren]


P R E K E N   T E R U G L U I S T E R E N  &  K I J K E N
  

U kunt live, op zondagmorgen, maar ook achteraf de preken bekijken via Livestream.

De preken kunt u ook terugluisteren via MP3.
[terugluisteren/-kijken]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W i e   z i j n   w i j ?

M i s s i e   e n   v i s i e

O r g a n o g r a m

O v e r   d e   d i e n s t e n

W a t   g e l o v e n   w i j


Vorige pagina: Samenkomsten
Next page: Kinderdienst