Print deze pagina

Mededelingen ontvangen of doorgeven?

 

- -  H U I S H O U D E L I J K E    M E D E D E L I N G   O P   M E D E D E L I N G E N B L A D - - - - -

Schriftelijke en mondelinge mededelingen graag beknopt mailen

vóór vrijdagmorgen 09.00 uur, naar mededelingen@vbg-emmeloord.nl

 

- -  B U I T E N G E M E E N T E L I J K E   A C T I V I T E I T  O P   M E D E D E L I N G E N B L A D - -

Buitengemeentelijke activiteiten graag tijdig beknopt doorgeven aan de
secretaris (secretaris@vbg-emmeloord.nl).


- -  M E D E D E L I N G E N   P E R   E - M A I L   O N T V A N G E N  O F  O P Z E G G E N  - - - - - - -

Het formulier hieronder invullen en 'versturen' is voldoende. U ontvangt
dan de mededelingen elke week op zaterdag. Zo kunnen we het aantal
benodigde kopieën en de daarmee gepaard gaande kosten omlaag brengen.

U kunt ook een mail sturen naar secretaris@vbg-emmeloord.nl


Vorige pagina: Secretaris
Next page: Lidmaatschap