Print deze pagina

Mededelingen ontvangen of doorgeven?

•   Wilt u een huishoudelijke mededeling doorgeven voor het mededelingenblad?

Schriftelijke en mondelinge mededelingen graag mailen

vóór vrijdagmorgen 09.00 uur

naar mededelingen@vbg-emmeloord.nl

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bij onderstaande vragen, graag aanmelden/doorgeven via de secretaris:

Verzoeken voor op het mededelingenblad, met betrekking tot een:

•  voorgenomen huwelijk
•  geboorte
•  overlijden
•  (e-mail)adreswijziging
•  buitengemeentelijke activiteit

... neemt u hiervoor contact op met de secretaris, Ans Faber.

Email: secretaris@vbg-emmeloord.nl

Als u een aanvraag wilt doen voor in daarvoor bestemde speciale diensten,
zoals:

• de doop
• toetreden tot de gemeente
• voorstellen van kinderen

... neemt u dan contact op met de secretaris, Ans Faber.
Na uw aanmelding voor de hierboven genoemde speciale diensten, vindt er altijd een
gesprek met een oudste plaats.

Email secretaris: secretaris@vbg-emmeloord.nl

Als u eens over iets van gedachten zou willen wisselen met de

• Raad van Oudsten en dat liever niet schriftelijk doet.
Neemt u dan contact op met de secretaris, Ans Faber. We plannen dit graag met u in!

Email secretaris: secretaris@vbg-emmeloord.nl

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -

   Wilt u de zondagse mededelingen per email ontvangen?

Het formulier hieronder invullen en 'versturen' is voldoende. U ontvangt
dan de mededelingen elke week op zaterdag. Zo kunnen we het aantal
benodigde kopieën en de daarmee gepaard gaande kosten omlaag brengen.

U kunt ook een mail sturen naar secretaris@vbg-emmeloord.nl


Vorige pagina: Fotoalbum Jeugd
Next page: Gemeentezorg