Print deze pagina

Kairos Cursus

K A I R O S   C U R S U S   E M M E L O O R D   2 0 1 9   ||    in de Fontein


Z a t e r d a g                      Tijd: van 9.00 - 16.30 uur

en

M a a n d a g a v o n d        Tijd: van 19.30-22.00 uur.

•  za. 19 januari

•  za. 2 februari,

•  ma. 11 februari

•  za. 2 maart 

•  za. 16 maart

•  ma. 18 maart

Cursusleider:        Herman Spronk

Locatie:                Vrije Baptistengemeente 'de Fontein', Wilgenlaan 4, Emmeloord

Organisatie:         Kairos Nederland

i.s.m.                    VBG de Fontein, PGE-Ontmoeting Hervormd-West en BG de Regenboog

Aanmelding:         kairos.emmeloord@gmail.com

Contactpersoon van 'de Fontein':  Pim Durieux

Kosten:                € 55,- per cursist en bestemd voor lesmaterialen, drinken en een maaltijd.
                            De cursuskosten worden geïnd op de eerste cursusavond.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In het kort:
De Kairos Cursus is een studie naar het doel en plan van God van Genesis tot het einde.

Een boeiende cursus van negen lessen waarbij je naar de wereld gaat kijken vanuit
God’s perspectief:

– ontdekt de rode draad van Genesis tot Openbaringen
– zie de ontzagwekkende vooruitgang van het christelijk geloof in de wereld
– onderzoek de uitdagende, maar bereikbare laatste frontier van wereld zending
– ontdek jouw aandeel en plek in de groei van God’s koninkrijk op aarde
– leer van sommige van de meest aansprekende zendelingen, theologen en geschiedkundigen.

De Kairos Cursus is ontworpen om een solide basis te leggen in het leven van de gelovige en
de lokale kerk in wereldzending. Vanuit deze basis kan er een opwindende en betekenisvolle
zendingsinspanning ontstaan.
De Kairos cursus kan in een gemeente of meerdere gemeentes samen gehouden worden op
doordeweekse avonden, op zaterdagen en/of weekenden.

Voor informatie neem contact op met Frits Lascher frits.lascher@wec-nederland.org of
Herman Spronk hgspronk@gmail.com, van de zendingsorganisatie WEC Nederland.


Curriculum

Kairos belicht de vier essentiële gebieden van zendingsbetrokkenheid.


BIJBELS

1. Gods Doel en Plan
We zullen vanuit de Bijbel ontdekken dat zending centraal staat als Gods zorg en betrokkenheid.
•    God – De Bijbel is het verhaal van Zijn glorie.
•    Gods Doel – Om Zijn koninkrijk te heroveren en verzoening te brengen tussen de volken en
      zichzelf.
•    Gods Plan – Om Zijn uitverkoren volk te betrekken in Zijn wereldwijde missie van genade.

2. Israël, Het verbondsvolk
We bestuderen Gods omgang met het volk Israël in Zijn verlangen om Zijn doelen te vervullen
door hen heen.
•    Israël Verplichting – Om te zegenen en Gods priesters te zijn naar de volken van de wereld.
•    Israël Mogelijkheden – God deed alles voor hun vruchtbaarheid en succes.
•    Israël Reactie – Over het geheel genomen negatief – maar God werkte nog steeds veel van
      zijn missionaire doel door hen uit.

3. De Messias, de Boodschap & de Boodschappers
We zullen zien dat Gods zorg voor alle naties nog steeds Zijn centrale doel is als we gaan naar het Nieuwe Testament.
•    Jezus, de Messias voor alle volken – Jezus, diende zowel Joden als heidenen.
•    Een boodschap voor alle volken – Jezus ‘prediking over het Koninkrijk was voor zowel Jood
      en heiden.
•    Boodschappers voor alle volken – De opmars van de kerk in intentionele zending na Pinksteren.

HISTORISCH

4 . Uitbreiding van de Wereld Christelijke Beweging
We traceren de opmars van het christendom vanaf haar begin tot heden.
•    De vijf perioden van de zendingsgeschiedenis sinds Christus.
•    De drie tijdperken van de moderne zending.
•    De laatste aanzet


STRATEGISCH

5. Zendings Strategie
We beschouwen de waarde, aard en plaats van strategie in wereldzending.
•    De waarde van strategie in zending, in combinatie met gebed en kracht.
•    Gemeentestichting, ‘people movements’ en gemeentestichting bewegingen.
•    Lokale kerken en zendingsorganisaties.

6. De Resterende Taak
We kijken naar de zendingstaak die nog resteert, wie zijn en waar is de meerderheid van de onbereikten, en welke methoden moeten worden gebruikt om hen te bereiken.
•    De volken en cross-culturele evangelisatie – Het begrijpen van zendingstermen en de prioriteit
      in zending.
•    De grootste delen van onbereikte volken.
•    Moderne strategieën en benaderingen in zending van vandaag.


7. Wereld Christelijke Samenwerking
We kijken naar de verschillende opwindende manieren hoe de hele kerk betrokken kan en moet
raken bij het verwezenlijken van strategische wereldzending.
•    Met God samenwerken – Het worden van een Wereld Christen en het vinden van onze rol.
•    Lokaal samenwerken – Actieve betrokkenheid van lokale kerken in zending.
•    Wereldwijd samenwerken – Wereldwijde samenwerking om de Grote Opdracht te vervullen.


CULTUREEL

8. Cross-Culturele Overwegingen
In dit hoofdstuk benoemen we kwesties over het cross-cultureel communiceren van het Evangelie. We kijken ook naar aspecten van kerk contextualisering en de implicaties om onbereikte groepen mensen te discipelen en te winnen voor Christus.