Print deze pagina

Introductiekring

I N T R O D U C T I E K R I N G   2 0 1 8 / 2 0 1 9

Tijdens deze introductie maak je kennis met elkaar en de VBG de Fontein.

Als je deze kring gevolgd hebt, kun je het seizoen daarna, indien gewenst, doorstromen naar een huiskring.

Vanwege de grootte van de groep, is deze gesplitst in twee kringen.

K R I N G   1   ||   op de  1e en de 3e dinsdag van de maand

We behandelen de volgende modules op de 1e en de 3e dinsdag van de maand voor de eerste groep:

2. Evangelie uitleg              
2 oktober
16 oktober
6 november
20 november
4 december

3. Samen eten beide groepen
di 18 december om 19:00 uur in de koffieruimte van 'de Fontein'

4. Doop (2019)
15 januari
5 februari
19 februari of 26 februari (in overleg ivm voorjaarsvakantie)

5. Discipelschap
5 maart
26 maart (4e dinsdag v.d. maand!)
2 april

6. Gemeente
16 april
7 mei
21 mei
4 juni (nog event. extra datum 18-06)

7. Afsluiting samen eten (misschien samen met groep 2)
2 juli


K R I N G   2
  ||  op de 2e en 4e woensdag van de maand (meestal)

Voor de tweede groep zijn de volgende modules op de 2e en 4e woensdag van de maand:

2. Evangelie uitleg:
26 september
10 oktober
31 oktober (5e woensdag ivm Israelreis Fontein)
7 november
21 november
 
3. Samen eten beide groepen
di 18 december om 19:00 uur in de koffieruimte van 'de Fontein'
 
4. Doop:
9 januari
23 januari
13 februari
 
5. Discipelschap
27 februari
13 maart
10 april 
 
6. Gemeente:
24 april
8 mei
22 mei
12 juni
 
7. Afsluiting samen eten (misschien samen met de dinsdaggroep)
26 juni


W a a r :                    VBG de Fontein, Wilgenlaan 4, Emmeloord

W a n n e e r :           Dinsdagavond van 20:00– 21:30 uur, inloop vanaf 19:45
 
V o o r   w i e :           Wie meer over de Fontein en/of geloven wil weten

Informatie & Opgave:   Karin Boer    06 - 203 16 463       introductiekring@vbg-emmeloord.nl


Vorige pagina: Onderwijs
Next page: Huwelijksvoorbereiding