Print deze pagina

Vrijwillige bijdragen & giften


- -   V R I J W I L L I G E   B I J D R A G E   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Wilt u een vrijwillige bijdrage aan de Vrije Baptistengemeente 'de Fontein' overmaken, dan
kan dit op:

bankrekeningnummer (IBAN): NL57 RABO 0346 5462 73
t.n.v. Vrije Baptistengemeente te Emmeloord.

U gelieve ook bij de omschrijving het doel van uw gift te vermelden.

Een doel kan zijn:

- diaconie
- zending
- een bepaalde actie
- doel van een tweede collecte op zondag
- gemeente algemeen

In ieder geval hartelijk dank voor uw gift.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•   A F T R E K B A A R H E I D   V A N   G I F T E N

•   A N B I


Vorige pagina: Penningmeester
Next page: GIVT app