belasting, aftrek, lijfrente, belastingaftrek, belastingvoordeel, inkomstenbelasting, lijfrenteaftrek, giften, giftenaftrek, ANBI, penningmeester,declaratie

Print deze pagina

Financiën

- -  T A A K G R O E P   F I N A N C I Ë N  - - - - - - - - - - - - - 

•   Financieel team (Albert Wubs)

•   Penningmeester  (Johan de Boer)

•   Kas controle commissie

•   Collectanten

 

- -  D E C L A R A T I E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor declaraties kunt u het declaratieformulier downloaden in Pdf of Word


- - B I J D R A G E N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Vrijwillige bijdragen

•   Aftrekbaarheid van giften

•   ANBI

 

- -  B A N K G E G E V E N S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(IBAN): NL57 RABO 0346 5462 73

t.n.v. Vrije Baptistengemeente te Emmeloord, o.v.v. doel.


Vorige pagina: Vakantie Bijbelclub
Next page: Penningmeester