Print deze pagina

Zendelingen aan de gemeente verbonden


- - - - - - -   J O H N   B O E K H O U T   - - - - - - - - - -

 

John Boekhout is werkzaam voor de St. Apollos als bijbelleraar /projektleider.
Stichting
Apollos helpt kerken en trainingsorganisaties in Afrika, Suriname en
Pakistan met het
uitbreiden en verbeterenvan hun predikantenopleiding.

Kerntaak van John is het coachen van de Afrikaanse algemeen directeur van het werk,
steunen van de
teamleden die lesmaterialen maken, en landelijk training verzorgen.

Daarnaast is hij aktief in de fondswerving. Het meest van zijn tijd gaat echter naar het
begeleiden van de
samenwerking van twaalf samenwerkende organisaties.

Als resultaat zien ze kerkleiders die geholpen worden niet alleen bij het voorgaan en
pastoraat, maar ook bij het begeleiden en enthousiasmeren van gemeenteleden t.a.v.
allerlei maatschappelijke en gezondheidsproblemen. Een relevante, diakonale kerk.

Met 4000 nieuwe kerken erbij per week, in het zuidelijk halfrond, is er een gigantische
behoefte aan nieuwe en goede leidinggevenden. Men schat het aantal aktieve kerkleiders
zónder enige training momenteel op drie miljoen.

Het mooie gegeven is in b.v. Afrika, dat de kerk gegroeid is van 10 miljoen (1990) naar 360
miljoen (2000). Met meer training zijn er meer voorgangers. Met betere training, is er ook
effect in de levens van gemeenteleden... en via hen in de dorps-, stads- en sloppenwijk-
gemeenschappen, waarin deze kerken Christus gestalte geven.


www.apollos.nl en www.entrust4.org/

St. Apollos heeft een mooi team, dat het werk aanbeveelt:Vorige pagina: Zendelingen Emmeloord
Next page: Zendingsorganisaties