Print deze pagina

Samenkomsten

 


 1 3   J A N U A R I     ||   09:30 UUR   ||   DIENST MET BR. BERT BOER
____________________________________________________________________________

Thema: Het Nieuwe Verbond (deel 1) – Jeremia 31:31-34

Er is crèche en kinderdienst voor de groepen 1 t/m 8

 2 0   J A N U A R I     ||   09:30 UUR   ||   DIENST MET BR. BERT BOER
____________________________________________________________________________

m.m.v. Melodica

Thema: Jezus wil maaltijd met je houden

– Lucas 19:1-10

Er is crèche en kinderdienst voor de groepen 1 t/m 8

 


 2 7   J A N U A R I     ||   09:30 UUR   ||   DIENST MET BR. DS. OSCAR LOHUIS
____________________________________________________________________________

Voorstellen kinderen

Er is crèche en kinderdienst voor de groepen 1 t/m 8

 


   3   F E B R U A R I     ||   09:30 UUR   ||   DIENST MET BR. GERRIT VAN VALEN
____________________________________________________________________________

Wij vieren vanmorgen het Heilig Avondmaal

Er is crèche en kinderdienst voor de groepen 1 t/m 8

19:00-20:00  ||  ZANG- EN GEBEDSUUR

 

 1 0   F E B R U A R I       ||   09:30 UUR   ||   DIENST MET BR. BERT BOER
____________________________________________________________________________

Kerk-School-Gezinsdienst

Er is crèche, maar i.v.m. de KSG geen kinderdienst
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


s p r e k e r s l i j s t   2 0 1 9

m e e r   o v e r   d e   d i e n s t e n
Vorige pagina: Home
Next page: Over de samenkomsten