Print deze pagina

Uitgezonden zendelingen

 

- - - - - - -   G E R T  &  M A R J O   J O N K H E E R   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Psalm 57:10-11

U, Heer, zal ik loven onder de volken, over U zingen voor alle naties. Hemelhoog is Uw liefde, tot aan de wolken reikt Uw trouw.

 

In september 2017 zijn Gert en Marjo Jonkheer uitgezonden naar Thailand om te gaan werken
met OMF (Overseas Missionary Fellowship). Gert is daar Medisch adviseur voor alle
zendelingen
van OMF in het gebied Thailand en landen hierom heen zoals China, en Laos.
Marjo zal zich vooral
bezig houden met Membercare en pastorale ondersteuning van de
werkers. Samen zullen zij ook
huwelijkscursussen of andere pastorale cursussen verzorgen.

Gert heeft hiervoor 23 jaar als huisarts gewerkt op Urk. Samen met Marjo had hij al 25 jaar
geleden het verlangen om in de zending te gaan. Dat liep anders, maar 4 jaar geleden zijn zij
voor 3 maanden naar Thailand gegaan om voor deze periode te werken bij OMF. Dit was een
goede proefperiode en vanaf toen zijn zij zich gaan voorbereiden om uitgezonden te worden. 
Nu de kinderen uit huis zijn is de tijd aangebroken.

Zij zullen vooreerst uitgezonden worden voor 2 jaren. Daarvan zal steeds een half jaar in Thailand
zijn en een half jaar in Nederland. Echter ook in Nederland blijft Gert verantwoordelijk als medisch
adviseur voor OMF.

Gert en Marjo “Mensen vragen ons wel eens of we ons echt geroepen weten door God voor dit werk
in Thailand. Dan zeggen we daarop volmondig ja. Al was het voor ons een proces en niet iets van een
blikseminslag. Het zal niet altijd even makkelijk zijn, maar we weten dat dit nu onze plek is, zoals ook
23 jaar Urk onze ‘werk’plek was in Gods koninkrijk”

Gert en Marjo hebben 4 kinderen, zij werken of studeren in Nederland, Mirjam 27 jaar, Hesther 25
jaar, Irene 22 jaar en Bram 20 jaar.

De planning voor het komende half jaar is:

September- oktober 2017   Taalstudie in Lopuri, Thailand

Oktober-november 2017    Oriëntatie cursus OMF in Singapore

November – maart 2018     starten de werkzaamheden vanuit vaste woonplaats Chaing Mai in Noorden van Thailand.

Maart-september 2018       Nederland

Het Thuisfront team van Gert en Marjo bestaat uit:

Pim en Jacqueline Durieux
Jelle en Anneke Stevens
Wim en Gerdine Wisse

Meer informatie kunt u lezen op de website www.gertenmarjo.nl en de website van OMF Nederland


- - - - - - -   H A N S   V A N   B A A R E N   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Per 1 januari 2018 is Hans de nieuwe directeur van OM Europa. Het Europese continent is na China en India het drukst bevolkte werelddeel waar, in tegenstelling tot China en India, de kerk niet groeit maar juist krimpt. OM heeft in Europa ongeveer 1000 medewerkers in 35 verschillende landen. Hans is verantwoordelijk voor de gezondheid en groei van de organisatie met een focus op gemeente stichtend werk onder de minst bereikten in Europa.   

Nadat Hans in 1989 tot levend geloof kwam, raakte hij al vrij snel betrokken bij het werk van OM. Met een verlangen om de blijde boodschap
te delen, ging hij aan boord van de Logos II, voor training en evangelisatiewerk. Rosalyn was na
het afronden van de bijbelschool in Engeland ook aangemonsterd en aan boord hebben ze elkaar
ontmoet. In 1992 zijn Hans en Rosalyn getrouwd in Engeland en een jaar later vertrokken zij naar
Emmeloord, waar Hans directeur werd van OM Nederland (1995 – 2000) en leiding gaf aan het
Nederlandse kantoor. In het jaar 2000 verliet Hans OM, om zijn eigen consultancy business te
beginnen, maar drie jaar later sprak God opnieuw tot zijn hart en is hij met hernieuwde roeping
weer teruggekeerd in ‘Gods werk’. In 2006 verhuisden Hans en Rosalyn met hun kinderen naar
de USA om een kantoor en basis voor OM schepen op te starten. Hans behaalde daar een BBA in
bedrijfskunde en een MA in theologie. In Amerika is hij door de ‘Southern Baptist Convention’ geordineerd als Baptistenpredikant. Hans heeft ervaren dat ‘de Fontein’ als thuisgemeente altijd
een geweldige zegen voor hen is geweest en de basis voor hun werk in OM. Sinds 2017 zijn ze
weer woonachtig in Nederland.

Hans en Rosalyn hebben drie kinderen - Lisa 23; Anna 21 en Chris 20 jaar.   

Het TFT (thuisfront-team) van Hans en Rosalyn bestaat uit:
- Sandra (voorzitter) en Lucien van Regenmortel
- Jan en Rixt van Dijk
- Jaap en Tony Kroes
- Meijs en Anneke Kramer
- Anneke v.d. Deen
- Fokke en Petra Post
- Hans Jansen

Elke 1e dinsdag van de maand wordt van 19:30 tot 20:30 uur een bidstond gehouden door het
TFT voor de familie Van Baaren.
U bent hierbij van harte welkom om mee te bidden.
De locatie van deze bidstond wordt steeds op het wekelijkse mededelingenblad vermeld.

Website: www.hansvanbaaren.com

Email: hans.vanbaaren@gmail.com


Vorige pagina: Kortverbanders
Next page: Zendelingen Emmeloord