Print deze pagina

Samenkomsten


Aanvang
 ↓            Crèche
             Kinderdienst               Collectes              Na de dienst09:30 uur
ochtenddiensten

19:00 uur avonddiensten

Er zijn 2 collectes: de eerste collecte is altijd voor de gemeente algemeen.
Het doel voor de tweede collecte wordt elke week bij de samenkomst vermeld.

Terugluisteren/Terugkijken diensten

 

•  17 december    ||    09:30 uur   ||  Dienst met br. Jack Nugter

Thema: Vol verwachting

Er is crèche en kinderdienst groepen 1 t/m 8

Vanmorgen zijn er 2 collecten, de eerste is bestemd voor de gemeente algemeen, de tweede voor St. Trans World Radio. In het diepste geheim luisteren duizenden christenen in Noord-Korea naar de radio-uitzendingen van TWR (vaak met oordopjes in, zodat niemand het geluid kan horen).
Elke vorm van religie behalve de verafgoding van de leider is verboden. Op bezit van de Bijbel
staat de doodstraf! De liefdevolle boodschap in de uitzendingen is zo anders en brengt hoop en
licht. Collega’s in Zuid-Korea staan klaar om een radioprogramma te lanceren, gericht op Noord-
Koreanen die nog geen christen zijn. Dit brengt op een laagdrempelige manier de vreugdevolle
boodschap van het Evangelie. Ook moet het de vooroordelen tegen het christelijk geloof
wegnemen. Help mee!

......................................................................................................................................................

•  24 december    ||    09:30 uur   ||  Dienst met br. Jan Groothuis

Er is crèche en kinderdienst groepen 1 t/m 8

Vanmorgen zijn er 2 collecten, de eerste is bestemd voor de gemeente algemeen, de tweede
voor de Alpha Youth. In de Alpha cursus worden op een intensieve wijze in 10 weken tijd d
e beginselen van het geloof behandeld. Afhankelijk van de groepssamenstelling kan gekozen worden voor verschillende manieren om de behandelde stof verder te bespreken in kleine groepjes.
De cursus bestaat uit een cursusboekje en allerlei andere materialen. Ook zijn er trainingsdagen en verdiepingsdagen in het seizoen en tijdens een cursus wordt een weekend gehouden, waarbij er nog persoonlijker kan worden ingegaan op bepaalde onderwerpen. Er is dan ook meer tijd om in groepjes en individueel verder te spreken, maar ook
om te bidden. Aan deze cursus zijn nogal wat kosten verbonden. Om die reden willen wij deze
collecte van harte aanbevelen.
•  19:00 uur    |  Kerstnachtdienst o.l.v. br. Bert Boer

•  21:30 uur    | Kerstnachtdienst o.l.v. br. Bert Boer


Het thema voor deze kerstnachtdiensten is: Ronduit genieten.

Gospelkoor Promise verleent medewerking in de twee avonddiensten.

Iedereen is van harte welkom!

 

......................................................................................................................................................

 •  25 december    ||    10:30 uur   ||  Kinderkerstfeest

Kinderkerstfeest: een dienst voor en door de kinderen

Er is crèche, maar geen kinderdienst i.v.m. de vakantie

 

......................................................................................................................................................

 •  31 december    ||    09:30 uur   ||  Getuigenisdienst met br. Bert Boer

Getuigenisdienst

Er is crèche, maar geen kinderdienst i.v.m. de vakantie

Vanmorgen zijn er 2 collecten, de eerste is bestemd voor de gemeente algemeen, de tweede voor Groot Nieuws Radio. GNR wil christenen dienen met het Evangelie van Jezus Christus, zodat zij houvast vinden in het geloof en zich uitgedaagd weten hun geloof in te zetten voor gezin, kerk en samenleving. Tegelijkertijd wil GNR christenen prikkelen om kritisch over actuele geloofsthema’s na te denken
en ze informeren over het nieuws. Ook het vergroten van de eenheid onder christenen in Nederland hoort bij de missie en luisteraars toerusten om in hun eigen omgeving missionair te zijn.
GNR is een commerciële omroep en ontvangt geen subsidie van de overheid.

 

......................................................................................................................................................

•  7 januari    ||    09:30 uur   ||  Dienst met br. Bert Boer

Wij vieren vanmorgen het Heilig Avondmaal

Er is crèche en kinderdienst voor de groepen 1 t/m 8


19:00 uur     |  Zang- en gebedsuur

U bent van harte welkom!

......................................................................................................................................................

  14 januari    ||    09:30 uur   ||  Dienst met br. René Ruitenberg

Er is crèche en kinderdienst voor de groepen 1 t/m 8


......................................................................................................................................................

  21 januari    ||    09:30 uur   ||  Dienst met br. Aart Haverkamp

Er is crèche en kinderdienst voor de groepen 1 t/m 8


......................................................................................................................................................

  28 januari    ||    09:30 uur   ||  Dienst met br. Gijs de Bree

Er is crèche en kinderdienst voor de groepen 1 t/m 8


......................................................................................................................................................

  4 februari    ||    09:30 uur   ||  Dienst met br. Bert Boer

Wij vieren vanmorgen het Heilig Avondmaal

Er is crèche en kinderdienst voor de groepen 1 t/m 8

 

19:00 uur     |  Zang- en gebedsuur

U bent van harte welkom!


......................................................................................................................................................

  11 februari    ||    09:30 uur   ||  K-S-G Dienst met br. Bert Boer

Kerk-School-Gezinsdienst

Er is crèche, maar vandaag is er geen kinderdienst


......................................................................................................................................................

  18 februari    ||    09:30 uur   ||  Doopdienst met br. Bert Boer

Doopdienst

Er is crèche en vandaag is er geen kinderdienst voor groep 6, 7 en 8, i.v.m. de doopdienst.
De kinderen van groep 3, 4 en 5 komen voor het getuigenis weer in de dienst.
Groep 1 en 2 blijven de hele dienst in hun lokaal
Adres:
Wilgenlaan 4 - Emmeloord [Meer info]


 Aanvang diensten

09:30 uur:
Ochtenddiensten

 19:00 uur:  
Zang- en gebedsuur
Avond-doopdienst
Sing In
Goede Vrijdag Avonddienst

Crèche

Voor de allerkleinsten in de gemeente, dat zijn de kinderen van 0-4 jaar, is er tijdens
de hele ochtenddienst oppas aanwezig. [Meer info]

Kinderen in de dienst

De kinderen vóór de dienst naar hun eigen lokalen naar de kinderdienst.

Bij een doopdienst zitten groep 6, 7 en 8 in de dienst en groep 3, 4 en 5 komen voor de getuigenissen weer binnen. Groep 1 en 2 hebben dan de hele tijd kinderdienst.

Bij een jeugddienst zitten de groepen 6, 7 en 8 ook in de dienst.

Tijdens een Kerk, school en gezinsdienst is er geen kinderdienst, dit geldt voor alle groepen.

Collectes

Er zijn 2 collectes: de eerste collecte is altijd voor de gemeente algemeen.

Het doel voor de tweede collecte wordt elke week bij de samenkomst vermeld.

Na de dienst

Wij nodigen u graag uit voor een kopje koffie of thee na de dienst.
Er is dan ook gelegenheid om met iemand te praten of bidden. Er zijn altijd mensen beschikbaar:
voor het podium, in de raadskamer of in de voorkamer. U herkent ze aan hun badge.
Kom vrijmoedig.

 

↑  Terug naar Samenkomsten


Sprekerslijst 2017

Sprekerslijst 2018Vorige pagina: Over de diensten
Next page: Terugluisteren