Print deze pagina

Samenkomsten


Aanvang
 ↓            Crèche
             Kinderdienst               Collectes              Na de dienst09:30 uur
ochtenddiensten

19:00 uur avonddiensten

Er zijn 2 collectes: de eerste collecte is altijd voor de gemeente algemeen.
Het doel voor de tweede collecte wordt elke week bij de samenkomst vermeld.

Terugluisteren/Terugkijken diensten


•  22 oktober    ||    09:30 uur   ||  Dienst met br. Gijs de Bree

Thema: Sola Gratia - door genade alleen.
Schriftlezing: Ef. 2:1-10

Er is crèche en kinderdienst groepen 1 t/m 8

Vanmorgen zijn er 2 collecten, de eerste is bestemd voor de gemeente algemeen, de tweede
voor de diaconie. Hierdoor kunnen we gemeenteleden met een financiële nood, als gevolg van
onvoorziene omstandigheden, helpen.

......................................................................................................................................................

•  29 oktober    ||    09:30 uur   ||  Dienst met br. Bert Boer

Er is crèche en kinderdienst groepen 1 t/m 7. Groep 8 blijft in de dienst i.v.m. tekort aan leiding.

Vanmorgen zijn er 2 collecten, de eerste is bestemd voor de gemeente algemeen, de tweede
voor Zuidzoekt, een initiatief vanuit de VBG ‘de Fontein’ om als discipelen van Jezus ons leven
en het evangelie te delen met anderen. In november 2015 is een team gestart o.b.v. Nederland
Zoekt, om een ‘gemeente’ te bouwen met als bouwstenen ‘familie’, ‘discipelschap’ en ‘missie’.
ZuidZoekt wordt vormgegeven vanuit de Zuidert in Emmeloord.

......................................................................................................................................................

•  5 november    ||    09:30 uur   ||  Dienst met br. Bert Boer

Wij vieren vanmorgen het Heilig Avondmaal

Er is crèche en kinderdienst groepen 1 t/m 8

•  19:00 uur     |  Zang- en gebedsuur

Iedereen is van harte welkom!

......................................................................................................................................................

•  12 november    ||    09:30 uur   ||  Jeugddienst met br. Joël Treuren

Er is crèche en kinderdienst groepen 1 t/m 6. De groepen 7 en 8 blijven in de dienst.


......................................................................................................................................................

•  19 november    ||    09:30 uur   ||  Dienst met ds. Jaap Ketelaar

Er is crèche en kinderdienst groepen 1 t/m 8


......................................................................................................................................................

•  26 november    ||    09:30 uur   ||  Dienst met br. Corné Burger

Er is crèche en kinderdienst groepen 1 t/m 8


......................................................................................................................................................

•  3 december    ||    09:30 uur   ||  Doopdienst met br. Bert Boer

Er is crèche, maar geen kinderdienst voor groep 6, 7 en 8, i.v.m. de doopdienst. De kinderen
van groep 3, 4 en 5 komen voor het getuigenis weer in de dienst.
Groep 1 en 2 blijven de hele dienst in hun lokaal

•  19:00 uur     |  Zang- en gebedsuur

Iedereen is van harte welkom!

......................................................................................................................................................

•  10 december    ||    09:30 uur   ||  Dienst met br. Joop Strietman

Wij vieren vanmorgen het Heilig Avondmaal

Er is crèche en kinderdienst groepen 1 t/m 8

......................................................................................................................................................

•  17 december    ||    09:30 uur   ||  Dienst met br. Jack Nugter

Er is crèche en kinderdienst groepen 1 t/m 8

 

......................................................................................................................................................

•  24 december    ||    09:30 uur   ||  Dienst met br. Jan Groothuis

Er is crèche, maar geen kinderdienst i.v.m. de vakantie


•  19:00 uur    |  Kerstnachtdienst

•  21:30 uur    | Kerstnachtdienst

Iedereen is van harte welkom!

......................................................................................................................................................

 •  25 december    ||    09:30 uur   ||  Kerst Gezinsdienst met br. Bert Boer

Kerst-Gezinsdienst

Er is crèche, maar geen kinderdienst i.v.m. de vakantie

 


Adres:
Wilgenlaan 4 - Emmeloord [Meer info]


 Aanvang diensten

09:30 uur:
Ochtenddiensten

 19:00 uur:  
Zang- en gebedsuur
Avond-doopdienst
Sing In
Goede Vrijdag Avonddienst

Crèche

Voor de allerkleinsten in de gemeente, dat zijn de kinderen van 0-4 jaar, is er tijdens
de hele ochtenddienst oppas aanwezig. [Meer info]

Kinderen in de dienst

De kinderen vóór de dienst naar hun eigen lokalen naar de kinderdienst.

Bij een doopdienst zitten groep 6, 7 en 8 in de dienst en groep 3, 4 en 5 komen voor de getuigenissen weer binnen. Groep 1 en 2 hebben dan de hele tijd kinderdienst.

Bij een jeugddienst zitten de groepen 6, 7 en 8 ook in de dienst.

Tijdens een Kerk, school en gezinsdienst is er geen kinderdienst, dit geldt voor alle groepen.

Collectes

Er zijn 2 collectes: de eerste collecte is altijd voor de gemeente algemeen.

Het doel voor de tweede collecte wordt elke week bij de samenkomst vermeld.

Na de dienst

Wij nodigen u graag uit voor een kopje koffie of thee na de dienst.
Er is dan ook gelegenheid om met iemand te praten of bidden. Er zijn altijd mensen beschikbaar:
voor het podium, in de raadskamer of in de voorkamer. U herkent ze aan hun badge.
Kom vrijmoedig.

 

↑  Terug naar Samenkomsten


Sprekerslijst 2017Vorige pagina: Over de diensten
Next page: Terugluisteren