Print deze pagina

Zendelingen Emmeloord


 D S.   O S C A R   L O H U I S 

Oscar Lohuis is twaalf jaar gemeentepredikant geweest.
Van 1995 tot 2001 was hij voorganger van de Baptistengemeente Meppel en van 2001
t/m 2006 van de Vrije Baptistengemeente
De Fontein in Emmeloord.
Sinds 2007 staat Oscar in een bediening van prediking en bijbelonderwijs, waarbij hij
op veel plaatsen komt om de gemeente
van Jezus Christus te dienen met het Woord.
I.v.m. lange reistijden en de mogelijkheid om meer vanuit huis te werken is in juli 2014 de fam. Lohuis verhuisd naar Ermelo.

Onder de naam Goed Nieuws Bediening zijn Oscar en Loïs een nieuw werk begonnen waarin
de nadruk ligt op verkondiging.

Oscar preekt elke zondag twee keer, verzorgt door de week twee of drie bijbelstudies, lezingen
of spreekbeurten en wordt regelmatig gevraagd te spreken op conferenties.

Hij publiceert artikelen in verschillende christelijke bladen en werkt mee aan de krant Israël
Aktueel. Van zijn hand verschenen twee boeken, 'Zien en leven, geestelijke vernieuwing door
het evangelie'  en 'Exclusieve Liefde, waarom geen seks voor het huwelijk en hoe mooi het is
te wachten'.

Een keer per jaar reist hij met een groep door Israël om de Bijbel te onderwijzen op de plekken
waar de geschiedenissen zich hebben afgespeeld en de Bijbel open te slaan op wat er nog zal
gaan gebeuren in Gods geschiedenis met deze wereld. Sinds 2017 is Oscar ook betrokken bij
zendingswerk in India in samenwerking met CAMA-zending en de CAMA-gemeente in deelstaat Gujarat.

Op www.goednieuws.info vindt u meer informatie, alsmede preken,
artikelen, radio-uitzendingen en lezingen.


Exclusieve Liefde - ds. Oscar Lohuis
De meeste christenen weten wel dat er gezegd wordt dat seks vóór het huwelijk niet goed is.
Toch vragen velen zich af of de Bijbel dat nu werkelijk leert. Oscar Lohuis wil je laten zien hoe mooi het is de seksuele relatie te bewaren voor je eigen vrouw of man. Acht duidelijke redenen
om te wachten tot het huwelijk worden op een rijtje gezet. God geeft ons deze leefregel voor ons eigen bestwil en voor een zo goed mogelijk functionerende samenleving. Hij wil dat huwelijken en gezinnen gelukkig zijn.
'Zien en Leven'
Geestelijke vernieuwing door het evangelie
Door ds. Oscar Lohuis

 

 

 

 J O O P   &   A N N I E   S T R I E T M A N  


Ze zijn met pensioen, maar toch ook nog steeds actief en dankbaar voor gebed en meeleven!


In 1977 begonnen zij met een team van medewerkers het OM kantoor in Emmeloord. Daarna maakten ze gedurende acht jaar deel uit van het internationale leiderschap team van de organisatie.

Van 2003 tot 2015 waren ze verantwoordelijk voor een samenwerkingsverband van zendingsorganisaties, om trainingen voor leidinggevenden in de zending aan te bieden. Dat gebeurde op alle continenten. Zo'n 2.500 leiders van 200 organisaties hebben deze training afgerond.

Op dit moment verzorgen ze als ambassadeurs van OM spreekbeurten, helpen zo nu en dan nog steeds bij de training van leiders en zijn ze betrokken bij de lancering van de Kairos cursus in Nederland. Voor de training van leiders kun je ook de website bezoeken: www.wetrainleaders.org
 D O U W E   &   Y U R I K O   S C H E E P S M A 


Yuriko (1967) uit Japan en Douwe (1968) uit Friesland, hebben elkaar in 1993 leren kennen op de LOGOS II en zijn in 1996 getrouwd. Douwe is sinds 1996 full-time werkzaam bij OM. Eerst op kantoor van OM-Nederland als hoofd PR en Werving en adjunct-directeur. In 2011 is Douwe overgestapt naar OM-Schepen, waarbij hij zijn werk vanuit Emmeloord bleef uitvoeren. Douwe draait mee in het Partner Ministry Team dat in Amerika is gevestigd en de o.a. fondsenwerving doet voor de Logos Hope, het zendings- en boekenschip van OM dat jaarlijks gemiddeld 1 miljoen mensen bereikt met het evangelie.

Douwe en Yuriko hebben drie kinderen: Julia (1998), Sjors (2002) en Mika (2005).

Wil je regelmatig een e-mail update van de Scheepsma’s ontvangen, mail hen dan.

 


 J O H A N   &   T I N E K E   T E N S E N  

Johan (1956) is sinds 2006 werkzaam bij OM-Nederland, in de afdeling HR (Human Resources,
of Personeelszaken)

Samen met enkele collega’s draagt hij zorg voor de 130 Nederlandse OM'ers die naar het buitenland uitgegaan zijn voor een half jaar of langer. Dit betreft zorg tijdens verblijf op het veld, bij verlof en bij definitieve terugkeer.

Hierbij onderhoudt hij ook contact met het thuisfrontteam, en soms met de familie en de gemeenteleiding van de OM'ers.

Sinds 2012 werkt Johan parttime in de Fontein.

Tineke werkt als activiteitenbegeleidster en
samen hebben Johan en Tineke vier kinderen,
vier schoonkinderen en acht kleinkinderen.

Als je de nieuwsbrief wilt ontvangen: mail Johan.Tensen@om.org  S A M U Ë L   &  X I M E N A   B E K X  


Sinds 2002 is Samuël fulltime in zending met Operatie Mobilisatie (OM). Na 3,5 jaar Logos 2
kwam hij bij OM-Nederland terecht op de afdeling HR.

Hier is hij sinds 2005 voor 5 jaar verantwoordelijk geweest voor werving & selectie van nieuwe mensen voor het zendingsveld voor lange termijn. Op dit moment heeft Samuël de rol als Coördinator Recruitment & People Care.

Naast het begeleiden van mensen naar het zendingsveld, draagt hij nu ook zorg voor zendelingen als ze op het zendingsveld zitten en als ze terugkeren. Verder geeft hij operationele leiding aan het team van Recruitment & People Care.

Ximena heeft diverse discipelschap- en zendingstrainingen en seminars gevolgd van Christian Mission Alliance (CMA) en Christian Training Centre in diverse landen in Latijns-Amerika.

Na een periode van 8 maanden in Bolivia gewoond te hebben en een jaar pauze is Ximena in 2005 voor 4 jaar in Brazilië geweest voor zendingswerk.

Naast het ondersteunen van Samuël bij OM, is Ximena ook betrokken bij vertaalwerk voor Jewish Testimonies.

Het thuisfrontteam van Samuël & Ximena bestaat uit de volgende personen: Jaap & Ineke den
Engelse en Eljakim Nuijten.

Wil je regelmatig op de hoogte gehouden worden via een nieuwsbrief, of update, mail hen dan.
E. Samuel.Bekx@om.org