Print deze pagina

Formulieren


D e c l a r a t i e f o r m u l  i e r    T a a k g r o e p e n

    Declaratieformulier  in Pdf of Word

............................................................................................

M a c h t i g i n g   a l g e m e e n

•     Algemeen Machtigingsformulier

       -  Te gebruiken bij vergaderingen, indien u zelf niet aanwezig kunt zijn om te stemmen.

...............................................................................................................................................

A a n m e l d i n g e n   e n   a a n v r a g e n

•     zie 'Communicatie'


Vorige pagina: Begroting 2018