Print deze pagina

Formulieren


Declaratieformulier Taakgroepen

    Declaratieformulier  in Pdf
       (-  NB: declaraties Kinderdienst graag inleveren bij de
       taakgroepleider kinderwerk)


    Declaratieformulier in Word
       (-  NB: declaraties Kinderdienst graag inleveren bij de
       taakgroepleider kinderwerk)


...............................................................................................................................................

Machtiging

     Algemeen Machtigingsformulier
       -  Te gebruiken bij vergaderingen, indien u zelf niet aanwezig kunt zijn om te stemmen.

...............................................................................................................................................

Voor andere aanmeldingen en aanvragen, zie 'communicatie'Vorige pagina: Begroting 2018
Next page: Vacatures van 'De Fontein'