Print deze pagina

The God Story 19 & 20 oktober


T H E   G O D   S T O R Y     D.V. 19 & 20 oktober      in Emmeloord


Namens The God Story vinden wij het belangrijk om geïnteresseerden en nieuw-gelovigen
op te vangen, te weten te komen waarom ze interesse hebben in Jezus/het geloof en om
contactgegevens te verzamelen, zodat we deze groep mensen een vervolg kunnen aanbieden.

Om dit aan te kunnen bieden hebben we plaatselijke christenen nodig. Voor het vervolg zijn
wij op zoek naar een groep van zo’n 25 personen, die bereid zijn om voor 3 maanden,
wekelijks 1 op 1, contact te onderhouden met een nieuw-gelovige of geïnteresseerde
persoon.

Op de avond van het evenement gaat het vooral om met nieuw-gelovigen / geïnteresseerden
in gesprek te gaan, contactgegevens noteren, gebed aanbieden, een uitnodiging geven om
mee te doen aan een Alphacursus, of om een vervolg afspraak te maken, die 1 op 1 zal zijn.
Daarnaast geef je ook wat studiemateriaal mee, zoals een Bijbel en een 'Waarom Jezus?' boekje.

Om zelf toegerust te worden biedt The God Story een missionaire training aan:
'H e t   e v a n g e l i e   i n   4   w o o r d e n'.

De training houdt het volgende in:  Op de werkvloer, op school, in de buurt of in de familie:
overal zijn we geroepen om het evangelie bekend te maken. Maar hoe doe je dat?
En hoe herken je wat God al gedaan heeft in iemand?
Deelnemers leren aan de hand van 4 woorden, om mensen te helpen een keuze te maken
voor Jezus en Hem te gaan volgen.

D o n d e r d a g a v o n d   4   o k t o b e r   vind er een   i n s t r u c t i e a v o n d   plaats
over het discipelschap bij The God Story Story evenementen in Emmeloord.

Deze avond geven we een uitleg over het volgende:
- hoe ziet een evenement van The God Story eruit,
- wat wordt er van een jou verwacht voor het discipelschap?
- tijd om vragen te beantwoorden.

Praktische info: 'Training evangelie in 4 woorden'.
Data: maandag 18 & 25 juni en 2 juli.
Tijdstip: 9.45 - 22.00 uur.
Locatie: De Regenboog, Nagelerstraat 35, Emmeloord.
Kosten training:
Onder de 21 jaar:  € 25,-
21 jaar en ouder: € 35,-.

Opgave via: office@thegodstory.org,
IBAN: NL38 RABO 0326 5210 62, t.n.v.: Jeugd met en Opdracht Heidebeek, o.v.v.: 4 woorden Emmeloord + uw naam. 

Kom voor informatie gerust naar Sipke of Alette.
E-mail: thegodstory@vbg-emmeloord.nl